World Watch: Livestock and Climate Change

(Utgiven 2009)

Ladda ner här.

Två tidigare miljöekonomer på Världsbanken gör beräkningar som visar att FN kraftigt underskattar köttindustrins klimatpåverkan. Enligt deras kalkyler står köttet för minst 51 procent av växthusgaserna.

World Watch - Livestock and Climate Change