Världscancerfonden: The Second Expert Report

Ladda ner här.

Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror som exempelvis korv.

Snittkonsumtionen av rött kött får högst vara 300 gram i veckan. Det innebär tre 90-grams hamburgare och en skinksmörgås. (Maxgränsen för en person och vecka är 500 gram)

Huvuddelen av födan ska vara växtbaserad.

Världscancerfondens rekommendationer

FN: Livestock’s Long Shadow

(Utgiven 2006)

Ladda ner här.

FN:s djuruppfödningsrapport Livestock’s Long Shadow är den världens största och viktigaste vetenskapliga djupgående rapport angående djurhållningens miljöpåverkan. Den är gjord av FN:s jordbruksorganisation FAO 29 november 2006. Rapporten pekar ut djurhållning för köttproduktion som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Köttet toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. Hela 18 procent av världens växthusgaser kommer ifrån djuruppfödningen.

Livestock’s Long Shadow

European Nitrogen Assessment

(Utgiven år 2011)

Ladda ner här.

Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning, från konstgödsel, går till grödor i djurfoder. Eftersom europén i genomsnitt äter 70 procent mer kött- och mjölkprodukter än nödvändigt föreslår rapportförfattarna bland annat en minskning av köttintaget.

Totalt har 200 experter från 21 länder bidragit till denna 800-sidor långa rapport. Forskarna uppskattar den årliga miljökostnaden till mellan 70 och 320 miljoner euro – mer än dubbelt så mycket som den extra avkastningen kvävebaserat konstgödsel ger jordbruket.

European Nitrogen Assessment

 

FN: Global Environment Outlook 2012

Ladda ner här.

Förord
”GEO-5 är den mest omfattande, opartiska och djupgående utvärdering av sitt slag. Den återspeglar den gemensamma kunskapen om de senaste vetenskapliga rönen, som bygger på den stora mängd forskning som genomförs inom och utanför FN-systemet av ledande experter och samarbetsorganisationer.”
BAN Ki-moon, Förenta nationernas generalsekreterare

Sidan 82
”Med tanke på hela råvarukedjeanalysen, inklusive avskogning för bete och foderproduktion, så står köttproduktionen för 18-25 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än den globala transportsektorn”

FN - Global Environment Outlook 2012

 

 

Chalmers: Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

(Utgiven år 2013)
Rapporten är skriven av tre forskare på Chalmers, Institutionen för energi och miljö. Spana in den lilla, lilla köttfria stapeln längst till höger: det blir verkligen lite växthusgaser med en växtbaserad kost. Vilken underbar vision för år 2050! Men då krävs det ekonomiska styrmedel (läs köttskatt).
Ladda ner här.

 

Chalmers-Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050