Haven värms upp och fiskas ut

”Enligt FNs klimatpanel IPCC har den globala temperaturen i världshavens ytvatten stigit med 0,8 grader sedan 1800-talet, men det är ett snitt. I haven här uppe i norr som Nordsjön och Östersjön har det blivit en hel grad, ja till och med en och en halv grad varmare som mest. (…)

”[D]et finns fler mänskliga aktiviteter som fått dramatiska effekter i näringsväven under ytan, nämligen det storskaliga fisket. FN-organet FAO konstaterar i sin senast rapport att problemet hela tiden ökar, nu är 87 % av de kommersiella fiskebestånden fiskade till sin maxgräns eller överfiskade. Ett känt exempel är torskfisket vid New Foundland utanför Kanda, som kollapsade för mer än 20 år sedan och ännu inte återhämtat sig”, rapporterar Sveriges Radios ”Klotet” i ett inslag om tillståndet i haven.