Jordbruksverket: Hållbar köttkonsumtion

(Utgiven år 2013)

Ladda ner här.

Rapporten från Jordbruksverket som lyfte upp begreppet köttskatt i den svenska politiska debatten.

”En koldioxidskatt i konsumentledet i kombination med information och märkning om hur köttet producerats skulle kunna påverka konsumtionen i en mer hållbar riktning.”

[pdf]http://www.jordbruksverket.se/download/18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403/En+h%C3%A5llbar+k%C3%B6ttkonsumtion.pdf[/pdf]