Fertila kvinnor avråds från odlad lax

Norska livsmedelsverket ändrade i juni sin rekommendation för odlad lax. Myndigheten anser att de senaste årens ökade laxkonsumtion innebär en större hälsorisk för att miljögifter som PCB och dioxin lagras i kroppen. Den norska myndigheten avråder därför gravida och kvinnor i fertil ålder från att äta odlad lax mer än två gånger i veckan. Läs mer