"Köttskatt behövs för hälsans skull"

”Tillgänglig vetenskap identifierar ett klart samband mellan ökad sjuklighet och större intag av animaliska produkter tillsammans med otillräckligt intag av frukt och grönsaker. Vår slutsats är att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att noga kartlägga hur olika födoämnen påverkar människors hälsa, skriver Svensk mat- och miljöinformations Pernilla Berg tillsammans med David Steinholtz, specialistläkare i onkologi, Charlotte Erlansson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, m.fl.

http://www.expressen.se/debatt/kottskatt-behovs-for-halsans-skull

18 mars, 2013