Frukostseminarium i Stockholm om hållbar mat

”Hur väljer man den ’rätta’ maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen?”

Swedish Water House, FAO och Kungl. Skogs och Lantbruksakademien anordnar frukostseminarium om hållbar mat i Stockholm den 10 april.

Mer information och instruktioner för föranmälan finns på:

http://www.ksla.se/aktivitet/den-hallbara-maten-konsumenten-i-fokus/

2 april, 2013