"Köttskatt en het fråga i Almedalen"

Svensk mat- och miljöinformation deltog i årets Almedalsvecka i Visby. I fokus stod bland annat frågan om införandet av en köttskatt för att minska matens klimatpåverkan.

”Frågan om hur en köttskatt skulle fungera i praktiken diskuterades främst på seminariet Minska köttkonsumtionen med ekonomiska styrmedel?, arrangerat av Svensk mat- och miljöinformation under Almedalsveckan. Sarah Säll, doktorand i miljöekonomi på SLU, föreläste om sin forskning som rör hur en köttskatt skulle påverka efterfrågan på kött och hur mycket det skulle minska utsläppen av växthusgaser, kväve och fosfor. Hennes argument till varför en köttskatt är nödvändig är att den behövs därför att animalieproduktionen orsakar stora utsläpp som har en negativ påverkan på den globala uppvärmning, övergödning, försurningen och den biologiska mångfalden. Idag har vi miljökostnader som inget betalar för menar Sarah Säll, och ekonomiska incitament är nödvändiga för att vända denna utveckling”, skriver Djurens Rätt i sin seminarierapport från Almedalen: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/kottskatt-en-het-fraga-i-almedalen

I seminariepanelen deltog även Chalmersforskaren Fredrik Hedenus, riksdagsledamoten Jens Holm (V) och LRF:s klimatexpert Hilda Runsten.

Arbetarbladet utnämnde köttskatteinitiativet till ”fredagens skatt”: http://arbetarbladet.se/ledare/1.6051052-fredagens-

Här finns bild från SMMI:s flygblads- och infomaterialutdelning: http://hallbarhetsbloggen.blogspot.se/2013/07/en-promenad-i-almedalskvarteret.html

Sarah Sälls rapport: ”Green consumption taxes on meat in Sweden” (2012)

[print_gllr id=1375]

7 juli, 2013