"Tiden är mogen för köttskatt"

”Grundtanken bakom förslaget att införa en köttskatt är visionen om en marknad där handel sker på lika villkor för att göra världen bättre. För att handeln skall kunna ske utan negativa yttre effekter måste alla miljökostnader prissättas lika. Det förutsätter en rejäl köttskatt som utformas enligt samma principer som bensinskatten som består av koldioxidskatt och energiskatt”, skriver företrädare för Svensk mat- och miljöinformation i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Läs mer: http://www.24unt.se/debatt/tiden-mogen-for-kottskatt-2495685.aspx

6 juli, 2013