Livsmedelsverket: Minska köttkonsumtionen

Köttets miljöpåverkan är stor och påverkar många områden där läget är kritiskt – klimatet, den biologiska mångfalden i världen och övergödningen.

Köttkonsumtionen behöver därför minska. Det är slutsatsen av en ny rapport från Livsmedelsverket, som tagits fram av Sik, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Läs rapporten här.