Ny Jordens Vänner-rapport om Europas överkonsumtion

Om hela världen konsumerade samma mängd kött per person som i Europa skulle 80 procent av den globala jordbruksmarken gå till köttproduktion, visar Jordens Vänner i en ny rapport.