Mat och miljö i juli med SMMI i Almedalen

Första veckan i juli äger Almedalsveckan – tidigare känd som ”politikerveckan” – rum i Visby på Gotland. Svensk mat- och miljöinformation har medverkat med seminarier och informationsspridning på Almedalsveckan tidigare år, och gör så även nu. Den 2 och den 4 juli kommer vi att diskutera ekonomiska styrmedel för minskad köttkonsumtion respektive övergödning med inbjudna gäster i Högskolan på Gotlands lokaler. Så här beskriver vi våra programpunkter i Almedalsveckans officiella program:

Seminarium 1: Minska köttkonsumtionen med ekonomiska styrmedel?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13407?redir=

I januari släppte Jordbruksverket en rapport där bland annat skatt på kött, baserad på hur mycket växthusdrivande utsläpp olika typer av kött ger upphov till, diskuterades. Ska vi använda ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen? Är köttskatt en lösning? Vad kan och bör politiken göra?

Inledande föredrag av Sarah Säll, doktorand i miljöekonomi, om köttskatter och utsläpp från svensk produktion: Hur skulle en köttskatt påverka efterfrågan? Hur mycket kan det minska utsläppen av växthusgaser samt kväve och fosfor? Därefter paneldiskussion om ekonomiska styrmedel: Kan/bör köttkonsumtionen regleras politiskt? I vilken riktning? Vilka ekonomiska styrmedel är möjliga/önskvärda? Paneldiskussion mellan Fredrik Hedenus, doktor i energi och miljö vid Chalmers, Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (V), Hilda Runsten, expert klimatfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Seminariet äger rum tisdagen den 2 juli klockan 16.30-18.30 i sal D 22, Högskolan på Gotland.

Seminarium 2: Jordbruk för att rädda havet
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13420?redir=%23eidx_0

Hur skulle en omläggning av jordbruket i Östersjöregionen kunna rädda Östersjön från övergödning, syrebrist och döende havsbottnar? Forskarföreläsning och diskussion med medverkande från BERAS och Naturskyddsföreningen.

Inledande föreläsning av Artur Granstedt, agronomie doktor, docent vid Södertörns högskola och koordinator för Östersjöprojektet BERAS. Därefter diskussion om övergödning och näringsläckage med bl.a. Granstedt och Johanna Sandahl, vice ordförande för Naturskyddsföreningen. För att förverkliga ekologiskt jordbruk krävs kunskaper och vilja till förändring hos allt fler jordbrukare, medvetna konsumenter och en resurshushållande och miljömedveten inriktning av jordbrukspolitiken. Vad bör göras? Hur gör vi med de kemiska bekämpningsmedlen? Hur mycket måste köttkonsumtionen minska?

Seminarium 2 äger rum torsdagen den 4 juli klockan 10.30-12.30 i sal B 23, Högskolan på Gotland.

1 juni, 2013