Matexport driver på avskogningen i Brasilien

Av de koldioxidutsläpp från Brasilien som orsakats av avskogning under det senaste decenniet berodde 30 procent på livsmedels- och foderexport. Det visar en ny studie av forskarna Jonas Karstensen, Glen P Peters och Robbie M Andrew: http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024005/article.

Av de 30 procenten var 29 procent relaterade till sojabönsproduktion och 71 procent till boskapsuppfödning. Exportens andel av försäljningen ökar alltjämt, inte minst för att tidigare lågkonsumerande marknader som Ryssland och Kina köper alltmer sojafoder och nötkött från Brasilien.

Forskarna påpekar att samtidigt som i-länderna via avtal försöker stoppa skogsskövlingen har den internationella handeln stor inverkan på avskogningen.

11 april, 2013