Naturskyddsföreningen vill ha en klimatavgift på all köttkonsumtion

Naturskyddsföreningens nya rapport, Det subventionerade köttet, visar varför Sverige behöver en köttavgift.

Naturskyddsföreningen förespråkar en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Deras beräkning visar att en sådan avgift skulle kunna landa på 20–25 kronor per kilo kött och ge intäkter till staten på 9–12 miljarder kronor årligen. Inkomsterna bör användas för att stödja jordbrukets ekosystemtjänster.

En rationell miljöpolitik förutsätter, angående miljöskadliga produkter, att det sätts ett korrekt pris som speglar miljöskadan som produkten orsakar. Men politiker är dåliga på att omsätta denna självklara teori i praktiken. Vår köttkonsumtion är ett exempel på subventionerade miljöskador som nu står i vägen för att Sverige ska kunna nå riksdagens miljömål.

Köttet är i dag kraftigt rabatterat, inte minst genom fodersubventioner som ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och genom att priset inte alls speglar skadorna på miljö och klimat. Det är mycket allvarligt ur ett miljöperspektiv.

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/Rapport_det_subventionerade_kottet.pdf

[pdf]http://media1.smmi.nu/2015/06/Rapport_det_subventionerade_kottet.pdf[/pdf]