Starkt stöd för klimatskatt på nötkött

Det finns ett starkt stöd för köttskatt bland högutbildade. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet.

Var fjärde svensk är positiv till köttskatt. Mest positiva är högutbildade, där det är jämt skägg mellan förespråkare och motståndare.

http://som.gu.se/digitalAssets/1525/1525106_attityder-till-klimatskatt—jonas-n–ss–n.pdf

[pdf]http://media1.smmi.nu/2015/06/Attityder-till-klimatskatt.pdf[/pdf]