Nyhetsbrev: Verksamhetsberättelse 2016

2016 läggs för SMMI till handlingarna som året då kampanjen Vegonorm slog ut i blom. Med Konsumentverkets verksamhetsstöd i ryggen och genom ideellt engagemang har vi kunnat jobba brett med våra frågor. Här återges ett urval av det gångna årets verksamhet, kategorivis och kronologiskt.

[pdf]http://media1.smmi.nu/2017/03/Nyhetsbrev_1_2017_verksamhetsberattelse_.pdf[/pdf]