Scenarier för matens klimatpåverkan: Nötköttet påverkar mest

Nötköttet är den största klimatboven inom livsmedelsindustrin. Det konstaterar forskarna David Bryngelsson, Fredrik Hedenus och  Jörgen Larsson vid Chalmers i Göteborg i en nyutkommen rapport där potentialerna för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion beräknas.

”Att äta mindre nötkött är den enskilt mest kraftfulla åtgärden. Om den största delen av nötköttet byts ut mot annat kött, kan utsläppen komma ner till cirka 0,7 ton. Detta i ett scenario där vi alltså äter 50 procent mer kött än i dag. Ännu större utsläppsminskningar nås om kött, ost och mjölk ersätts av vegetabilier, i det fallet blir utsläppen så låga som knappt 0,3 ton. Våra resultat visar att vi måste börja ta matens klimatutsläpp på allvar. Detta sker inte i dag”, skriver rapportförfattarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 maj 2013.

Läs om rapporten på: http://publications.lib.chalmers.se/publication/175662-scenarier-for-klimatpaverkan-fran-matkonsumtionen-2050

Debattartikeln i Svenska Dagbladet finns på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/notkottet-ar-den-storsta-miljoboven_8140908.svd

3 maj, 2013