Svensk mat- och miljöinformation med och arrangerar Vegoforum 2013

Tillsammans med ABF Stockholm är SMMI en av huvudarrangörerna till Vegoforum 2013, årets upplaga av den uppskattade folkbildnings- och utställningsdagen i Stockholm om vegetarisk mat och animalieindustrins problematik. Årets forum äger rum den 25 maj på ABF-huset i Stockholm.

Ur programförklaringen för Vegoforum:

”Temat för Vegoforum 2013 är ’Kunskap är ma(k)t’. Det råder inte längre några tvivel om att animalieindustrin har långtgående negativa konsekvenser för djur, människor och miljö. Frågan har seglat upp både på den politiska dagordningen och vid middagsborden under de senaste åren. Trots detta går utvecklingen mot ökad animaliekonsumtion – i Sverige äter vi idag mer kött än någonsin. (…)

Med Vegoforum vill vi ge allmänheten en chans att få information om vegetarisk mat – såväl praktiskt i form av kunskap om vegoprodukter som när det gäller miljöfrågor, djuretiska frågor, hälsofrågor, rättvisefrågor och politiska frågor. Med Vegoforum vill vi skapa ett kunskapslyft!”

Program för Vegoforum 2o13: http://vegoforum.se/program/

Hemsida: http://vegoforum.se/

Eventsida på Facebook: https://www.facebook.com/events/436541169766206/?directed_target_id=0

10 maj, 2013