"Vår mat- och miljöpolitik behöver en koldioxidskatt"

Nyckeln för att begränsa växthusgasutsläppen från mat i Sverige är att reducera konsumtionen av animalier i allmänhet och nötkött i synnerhet. Det visar en aktuell rapport från tre energi- och miljöforskare på Chalmers, Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. Därför är det rimligt att utvidga och generalisera koldioxidskatten till att även innefatta maten, skriver företrädare för Svensk mat- och miljöinformation i en debattartikel.