Fortsatt köttskattedebatt i Upsala Nya Tidning

”Svenskt kött vållar lika stora utsläpp som kött från övriga EU. Det brasilianska köttet vållar visserligen högre utsläpp, men står bara för 4 procent av försäljningen i Sverige. En köttskatt skulle därför slå hårdare mot importköttet än det svenska köttet. Effekten blir minskad total köttkonsumtion i Sverige – men högre andel av svenskt kött.” Det skriver Toivo Jokkala och Jonas Norberg i ett svar till Sten Bergheden (M) på debattplats i UNT:
http://www.unt.se/debatt/svenskt-kott-ar-lika-klimatskadligt-2509036.aspx

15 juli, 2013