WWF: Sverige sviker löfte att bekämpa algblomningen

”Otillräckliga insatser för att minska läckaget från jordbruket runt Östersjön gör att tillförseln av fosfor och kväve fortfarande är alltför hög. Övergödning leder till algblomning som i sin tur bidrar till fler syrefattiga och döda bottnar. De döda havsbottnarna i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats och motsvarar ytan av två Danmark”, skriver WWF-företrädare på Aftonbladet Debatt: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17141133.ab

Läs mer om SMMI:s seminarium om övergödning och näringsläckage här.

 

17 juli, 2013