Gudrun Schyman: ”Vi behöver ha en plan för hur köttkonsumtionen ska minska”

Gudrun Schyman pläderar för ett politiskt mål om minskad köttkonsumtion och tar ställning för köttskatt: ”Vi måste använda det verktyget för att få fler människor att ställa om kosthållningen.”

Intervju av Toivo Jokkala, Svensk mat- och miljöinformation, i Almedalen 2015. Filmat och redigerat av Martin Smedjeback.