Mattias Svensson: ”Man borde snarare prata om en ost-, mjölk- och nötskatt”

Mattias Svensson, författare till Miljöpolitik för moderater, pläderar för en fördjupad diskussion om matens miljöpåverkan ur ett liberalt perspektiv:

”Man borde snarare prata om en ost-, mjölk- och nötskatt än köttskatt om man tittar på klimatfrågan.”

”Som en del i en grön skatteväxling där man sänker skatten på arbete och företagande så tror jag att det skulle kunna bli mer aptitligt.”

Intervju av Toivo Jokkala, Svensk mat- och miljöinformation, i Almedalen 2015. Filmade och redigerade gjorde Martin Smedjeback.