SMMI:s stora partienkät — nu med forskarkommentarer

Svensk mat- och miljöorganisations stora partienkät inför valet i september ligger nu uppe här, kompletterad med kommentarer på partiernas svar från energi- och miljöforskaren Fredrik Hedenus. Bläddra nedåt i rullningslisten för att läsa alla svaren.

Vilka är de viktigaste miljö- och klimatpåverkande faktorerna när det gäller vår livsmedelsproduktion och -konsumtion? Vilka politiska styrmedel bör användas för att minska matens miljö- och klimatpåverkan?  Hur bör ett långsiktigt arbete med att minska matens miljöpåverkan se ut?

Åtgärdsförslagen spänner mellan satsningar på svenskt jordbruk, minskning av matsvinnet och skatt på köttprodukter.

Download the PDF file .