SMMI:s stora partienkät — nu med forskarkommentarer

Svensk mat- och miljöorganisations stora partienkät inför valet i september ligger nu uppe här, kompletterad med kommentarer på partiernas svar från energi- och miljöforskaren Fredrik Hedenus. Bläddra nedåt i rullningslisten för att läsa alla svaren.

Vilka är de viktigaste miljö- och klimatpåverkande faktorerna när det gäller vår livsmedelsproduktion och -konsumtion? Vilka politiska styrmedel bör användas för att minska matens miljö- och klimatpåverkan?  Hur bör ett långsiktigt arbete med att minska matens miljöpåverkan se ut?

Åtgärdsförslagen spänner mellan satsningar på svenskt jordbruk, minskning av matsvinnet och skatt på köttprodukter.

[pdf]http://media1.smmi.nu/2014/06/SMMI_enkat2.pdf[/pdf]